Pozew zbiorowy – co to jest?

Instytucja pozwu zbiorowego (pozwu rozpoznawanego w postępowaniu grupowym) jest w Polsce instytucją nową. Celem jej wprowadzenia było między innymi zapewnienie konsumentom nowego, skutecznego środka dochodzenia praw, naruszonych bezprawnymi działaniami przedsiębiorców. Z pozwem w postępowaniu grupowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, dochodzących roszczenia tego samego rodzaju (czyli na przykład roszczenia o zapłatę), opartego na […]

Czytaj dalej


Łatwo dołączyć do pozwu zbiorowego

Szczegółowe informacje o pozwach i zasadach przyłączenia się do pozwów zbiorowych znajdziecie na stronie https://lwb.com.pl/polisolokaty/ w zakładkach z nazwami poszczególnych ubezpieczycieli. Kancelaria LWB jako pierwsza i na razie jedyna w Polsce złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 9 pozwów zbiorowych. 4 pozwy zbiorowe zostały złożone przeciwko ubezpieczycielom: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, o zwrot (zapłatę) pobranych tzw. opłat likwidacyjnych. […]

Czytaj dalej


Pozew zbiorowy w pigułce

Poniżej krótki opis tego jakie są etapy postępowania związane z przystąpieniem  do pozwu zbiorowego i co się z tym wiąże. Etap I  Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną. Podpisanie umowy następuje po zbadaniu dokumentów i ustaleniu, że dany produkt nadaje się do pozwu zbiorowego. Etap II  Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy. Umowa określa wzajemne prawa […]

Czytaj dalej