Drugi pozew przeciwko TUnŻ Europa został przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym!

Dobre informacje nadeszły z Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznającego pozew zbiorowy dla polis aktywnych przeciwko TUnŻ Europa. 1 lutego br. Sąd Okręgowy po analizie zgromadzonego materiału przyjął do rozpoznania skierowany przez kancelarię LWB pozew. To bardzo dobra wiadomość w naszej walce z ubezpieczeniami grupowymi. TUnŻ EUROPA oferowało skomplikowane, oparte na nieczytelnych warunkach ubezpieczenia w których […]

Czytaj dalej