220 skarg na Przewodniczącego KNF do Premier Kopacz. KNF kryje nieuczciwych ubezpieczycieli?

Przedstawiciele Kancelarii LWB złożyli dziś w Kancelarii Premiera 220 skarg na Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Autorzy skarg to poszkodowani przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe Europa i Open Life. Ich prośby do KNF by Komisja skontrolowała ubezpieczycieli, zostały zlekceważone.

To kolejny akt batalii jaką toczą osoby poszkodowane przez Europę i Open Life. „Polisolokaty” takie jak sprzedawane klientom przez te towarzystwa zostały w jednym z wyroków opisane przez sąd jako „w niewiarygodnym stopniu oszukańcze”. Klienci potracili dziesiątki tysięcy złotych oszczędności. Do Komisji Nadzoru Finansowego posypały się wnioski o przeprowadzenie kontroli w tych towarzystwach i o wprowadzenie w nich zarządu komisarycznego.

Poszkodowani skarżyli się też, że ich pieniądze przepadają bez wieści. W przypadku „polisolokat” straty konsumentów po 4 latach oszczędzania sięgają 80 procent. Dzieje się tak niezależnie od wartości indeksu, o który oparte miały być notowania funduszy oferowanych przez Europę i Open Life.

Przewodniczący KNF najpierw przez 4 miesiące milczał. Później od osób powiadamiających go o nieprawidłowościach zażądał opłaty skarbowej za składane pisma, co jest niezgodne z prawem. Jeszcze później odpisał im, że nie uwzględni wniosków,  a kontrolę przeprowadzi w nieokreślonej przyszłości. Na koniec KNF w związku z nieuiszczeniem opłaty skarbowej, wysłała do autorów postanowienia o zwrocie wniosków. Zdaniem poszkodowanych to skandal. Dlatego zwrócili się teraz do Premier Ewy Kopacz, która nadzoruje działania Przewodniczącego KNF.

– Postępowanie KNF, z prawa przyznanego obywatelowi przez Konstytucję RP i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego uczyniło kpinę – piszą autorzy skarg do Premier Ewy Kopacz. – Prowadzi to do naruszenia interesu publicznego i obniża zaufanie obywateli do Komisji Nadzoru Finansowego – organu administracji publicznej.

Patronem akcji było Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy, które udostępniało wzory wniosków w Internecie i zachęcało do kierowana pism; najpierw do KNF później do Premier Ewy Kopacz.  Według szacunków Stowarzyszenia takich skarg wysłano kilkadziesiąt. Stowarzyszenie również wystosowało analogiczne wnioski do przewodniczącego KNF. Do dziś pozostały one bez odpowiedzi.

Warszawska kancelaria LWB prowadzi kilka postępowań w imieniu poszkodowanych przez ubezpieczycieli. Jest jedyną kancelarią prawną w Polsce, która złożyła do sądów pozwy zbiorowe przeciw nieuczciwym ubezpieczycielom w związku z tzw. polisolokatami. Obecnie w pozwach zbiorowych przeciw towarzystwom ubezpieczeniowym występuje ponad tysiąc osób z całego kraju.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Jacek Łęski, prezes Stowarzyszenia Przywiązani do Polisy, tel. +48 510 510 741
  2. Anna Lengiewicz, partner w Lancelarii LWB, Tel. +48 601 300 442