Adresy towarzystw ubezpieczeniowych

Adresy towarzystw ubezpieczeniowych: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa SKANDIA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 […]

Czytaj dalej


Ważna informacja dotycząca pozwów zbiorowych przeciwko TU Skandia.

Pozew o ustalenie Do pozwu o ustalenie, mogą dołączać osoby wyłącznie z aktywnymi polisami (w formie składkowej, bezskładkowej lub w okresie zawieszenia). Postępowanie przed sądem ma na celu ustalenie, że zapisy w umowie dotyczące opłaty likwidacyjnej nie są ważne. Jeśli sąd to przyzna, to (po uprawomocnieniu się wyroku), możliwe będzie rozwiązanie umowy bez pobierania przez […]

Czytaj dalej


List w sprawie polisolokat do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów

Sejm chce uchwalić nowelizację Ustawy Ubezpieczeniowej, która zostawia na lodzie obecnych posiadaczy „polisolokat”. Dzieje się tak, mimo, że pojawiały się już  i postulaty i zapowiedzi uregulowania tej kwestii. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Krystyny Skowrońskiej z PO.

Czytaj dalej


Pozew zbiorowy – co to jest?

Instytucja pozwu zbiorowego (pozwu rozpoznawanego w postępowaniu grupowym) jest w Polsce instytucją nową. Celem jej wprowadzenia było między innymi zapewnienie konsumentom nowego, skutecznego środka dochodzenia praw, naruszonych bezprawnymi działaniami przedsiębiorców. Z pozwem w postępowaniu grupowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, dochodzących roszczenia tego samego rodzaju (czyli na przykład roszczenia o zapłatę), opartego na […]

Czytaj dalej