Ważna informacja dotycząca pozwów zbiorowych przeciwko TU Skandia.

Pozew o ustalenie Do pozwu o ustalenie, mogą dołączać osoby wyłącznie z aktywnymi polisami (w formie składkowej, bezskładkowej lub w okresie zawieszenia). Postępowanie przed sądem ma na celu ustalenie, że zapisy w umowie dotyczące opłaty likwidacyjnej nie są ważne. Jeśli sąd to przyzna, to (po uprawomocnieniu się wyroku), możliwe będzie rozwiązanie umowy bez pobierania przez […]

Czytaj dalej


Kontakt do prawników

Kancelaria LWB Jedyną kancelarią prawną w Polsce, która prowadzi pozwy zbiorowe przeciw nieuczciwym ubezpieczycielom jest warszawska Kancelaria LWB. Prowadzi także sprawy indywidualne. Wielokrotnie prawnicy z LWB wykazali się w sądzie skutecznością i wysokimi kompetencjami. Wszyscy uczestnicy pierwszego pozwu zbiorowego przeciw AEGON odzyskali już swoje pieniądze,  kancelaria wygrała także wiele procesów przeciw ubezpieczycielom w trybie indywidualnym. Współpracuje ze Stowarzyszeniem […]

Czytaj dalej


Pozew zbiorowy – co to jest?

Instytucja pozwu zbiorowego (pozwu rozpoznawanego w postępowaniu grupowym) jest w Polsce instytucją nową. Celem jej wprowadzenia było między innymi zapewnienie konsumentom nowego, skutecznego środka dochodzenia praw, naruszonych bezprawnymi działaniami przedsiębiorców. Z pozwem w postępowaniu grupowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, dochodzących roszczenia tego samego rodzaju (czyli na przykład roszczenia o zapłatę), opartego na […]

Czytaj dalej


Łatwo dołączyć do pozwu zbiorowego

Szczegółowe informacje o pozwach i zasadach przyłączenia się do pozwów zbiorowych znajdziecie na stronie https://lwb.com.pl/polisolokaty/ w zakładkach z nazwami poszczególnych ubezpieczycieli. Kancelaria LWB jako pierwsza i na razie jedyna w Polsce złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 9 pozwów zbiorowych. 4 pozwy zbiorowe zostały złożone przeciwko ubezpieczycielom: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, o zwrot (zapłatę) pobranych tzw. opłat likwidacyjnych. […]

Czytaj dalej


Pozew zbiorowy w pigułce

Poniżej krótki opis tego jakie są etapy postępowania związane z przystąpieniem  do pozwu zbiorowego i co się z tym wiąże. Etap I  Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną. Podpisanie umowy następuje po zbadaniu dokumentów i ustaleniu, że dany produkt nadaje się do pozwu zbiorowego. Etap II  Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy. Umowa określa wzajemne prawa […]

Czytaj dalej