Reklamacja – wzór do wykorzystania

Poniższy tekst może służyć do przygotowania własnej reklamacji. Należy w niej opisać również wszelkie okoliczności sprzedaży „polisy”, które wskazują na nieuczciwe intencje sprzedawcy, okoliczności, które uprawdopodabniają fakt, że nie byliśmy świadomi co naprawdę kupujemy itp. Warszawa, 10 grudnia 2015 Odbiorca/ Adresat: XXX, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Adres….. Nadawca: Właściciel polisy dot. polisy nr 0003xxxxx                 Wniosek […]

Czytaj dalej


Dlaczego opłaty likwidacyjne są bezprawne?

Pozew zbiorowy

Przegląd orzecznictwa w sprawach dotyczących ubezpieczeń z UFK tekst dzięki uprzejmości pana Michała Cudziło; pierwotnie skierowany do Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie dotyczącej jednej z klientek OpenLife  Podważane zapisy OWU UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych  18, ust. 6: Wartość wykupu stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego, […]

Czytaj dalej


List w sprawie polisolokat do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów

Sejm chce uchwalić nowelizację Ustawy Ubezpieczeniowej, która zostawia na lodzie obecnych posiadaczy „polisolokat”. Dzieje się tak, mimo, że pojawiały się już  i postulaty i zapowiedzi uregulowania tej kwestii. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Krystyny Skowrońskiej z PO.

Czytaj dalej


List do Przewodniczącego KNF

Na nasz protest pod KNF szef Komisji odpowiedział wysyłając nam paczkę papierów dowodzących jak bardzo KNF stara się dbać o interesy ubezpieczonych. Przekaz sprowadzał się do tego, że a) KNF się stara, ale niewiele może, b) jest zobowiązany tylko do dbania o stabilność systemu finansowego, a nie interesy indywidualnych ubezpieczonych (mówiąc prościej – ma bdać by […]

Czytaj dalej