Oszukańcze polisy

Co robić jeśli…?

Najczęstsze przypadki w których zwracacie się do nas o radę. Tu nasza rekomendacja co robić.


Boisz się rozwiązać polisę, ponieważ ubezpieczyciel pobierze opłatę likwidacyjną

Jeżeli posiadasz polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) i obawiasz się, że ubezpieczyciel pobierze z oszczędności zgromadzonych na rachunku polisy tzw. opłatę likwidacyjną, wezwij ubezpieczyciela do potwierdzenia, że nie zastosuje wobec Ciebie tego abuzywnego postanowienia. Załączony tekst może służyć do przygotowania wezwania do potwierdzenia.

Wezwanie do potwierdzenia wyślij do ubezpieczyciela listem poleconym.

Pobierz wzór wezwania:  Polisa aktywna – wezwanie do potwierdzenia


Rozwiązałeś polisę i ubezpieczyciel pobrał opłatę likwidacyjną

Jeżeli rozwiązałeś polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) i ubezpieczyciel pobrał opłatę w związku z rezygnacją z polisy, tzw. opłatę likwidacyjną, wezwij ubezpieczyciela do jej zwrotu. Załączony tekst może służyć do przygotowania wezwania do zapłaty.

Przypominamy, że pobierane przez ubezpieczycieli opłaty za likwidację polisy mogą mieć różne nazwy, np. opłata likwidacyjna, opłata za wykup polisy, opłata za umorzenie jednostek. Mogą to być również ukryte opłaty likwidacyjne, kiedy ubezpieczyciel w związku z rozwiązaniem polisy pobrał z Twojego rachunku polisy całość lub znaczną część twoich oszczędności i nie wskazał nawet jakim tytułem.

Wezwij ubezpieczyciela do zapłaty przed wszczęciem sporu sądowego. Istnieje możliwość, że ubezpieczyciel dobrowolnie zwróci pobraną opłatę likwidacyjną. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi zwrotu pobranych środków, to nabywasz prawo do naliczania odsetek za każdy dzień opóźnienia, które liczą się od momentu doręczenia ubezpieczycielowi wezwania do zapłaty pobranej opłaty likwidacyjnej.

Wezwanie do zapłaty wyślij do ubezpieczyciela listem poleconym.

Pobierz wzór wezwania:  Polisa zamknięta – pobrana opłata za likwidację polisy


Zażądaj zwrotu całości składek jeżeli przystąpiłeś do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK

Jeżeli podpisałeś deklarację przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to wezwij ubezpieczyciela to zwrotu wpłaconych składek. Możesz to zrobić niezależnie czy nadal posiadasz polisę czy ją rozwiązałeś. Załączony tekst może służyć do przygotowania wezwania do zapłaty.

Przypominamy, że tzw. grupówki z UFK sprzedawali np. Getin Bank, Open Finance, Tax Care, Idea Bank, Home Broker, Deutsche Bank, Alior Bank.

Wezwij ubezpieczyciela do zwrotu wpłaconych składek – jeżeli polisa jest nadal aktywna. Jeżeli zrezygnowałeś już z ubezpieczenia – zażądaj zwrotu wpłaconych składek pomniejszonych o kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela (jeżeli takowa była).

Istnieje możliwość, że ubezpieczyciel dobrowolnie zwróci wpłacone składki przed wdaniem się w spór sądowy. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi zwrotu wpłaconych składek, to nabywasz prawo do naliczania odsetek za każdy dzień opóźnienia, które liczą się od momentu doręczenia ubezpieczycielowi wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty wyślij do ubezpieczyciela listem poleconym.

Pobierz wzór wezwania:  Polisa grupowa – żądanie zwrotu całości składek