Dobra wiadomość dla chcących wyplątać się z polislokat TU AXA. Pozew zbiorowy przyjęty

Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie TU S.A. dotyczący polis, które są aktywne (nadal opłacane) będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym.

To tzw. pozew o ustalenie, czyli dotyczący polis, których właściciele płacą składki na bieżąco. Chodzi o sądowe ustalenie, że ich umowy zawierają klauzule niedozwolone.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które zawarły z AXA umowy ubezpieczenia na życie z UFK i ich nie rozwiązały. Jeśli sąd przyzna im rację w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów AXA będzie zobowiązana do wypłaty całości środków zgromadzonych na rachunku polisy.

Od strony formalnej wygląda to tak, że powodem w sprawie jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta Szczecin Pani Longina Kaczmarek, a przed przed sądem sprawę prowadzą radcy prawni z kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy.

Pozew dotyczy następujących produktów ubezpieczeniowych AXA:

Plan Inwestycyjny AXA

Plan Inwestycyjny AXA Premia

Plan Inwestycyjny AXA Plus

Plan Inwestycyjny Profit

Plan Inwestycyjny Regularian

Plan Inwestycyjny Systematicus

Plan Inwestycyjny VIP

Osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu mogą to zrobić poprzez stronę internetową: https://lwb.com.pl/polisolokaty/axa_u1.php