DOŁĄCZ DO SKARGI na przewodniczącego KNF

Jak uczy doświadczenie władza działa tylko wtedy, kiedy obywatele patrzą jej na ręce i domagają się swoich praw. To samo dotyczy Komisji Nadzoru Finansowego, a może nawet w szczególności KNF.

Wiosną tego roku zachęcaliśmy do wysyłania pism do Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka z prośbą o natychmiastową kontrolę i wprowadzenie zarządu komisarycznego w spółkach TUnŻ Europa i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Opisaliśmy skandaliczne praktyki mające miejsce w tych towarzystwach ubezpieczeniowych i powody, dla których podejrzewamy, że giną w nich bezpowrotnie pieniądze ubezpieczonych.

Setki osób wysłało takie pisma.

Przewodniczący odpowiedział im w swoim stylu: bezprawnie wezwał do uiszczenia od takiego pisma opłaty skarbowej (!), a przy okazji odpowiedział, że coś tam kontrolował, nie wiadomo kiedy i co, ani jaki był wynik kontroli, wreszcie zapowiedział, że zajmie się sprawą przy okazji kolejnej kontroli. A z powodu nieuiszczenia opłaty odmówił odniesienia się do wniosku. Sformułowanie takiej bezsensownej odpowiedzi zajęło Przewodniczącemu KNF 4 miesiące (!), podczas, gdy zgodnie z prawem na odpowiedź ma miesiąc.

W związku z tym, że Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak jawnie lekceważy obywateli skarżących się na patologiczne działanie instytucji podległych nadzorowi KNF, nadszedł czas by zwrócić się do zwierzchnika Przewodniczącego, czyli Pani Premier Ewy Kopacz. Poniżej dwa wzory pism do Pani Premier – jedynej osoby która ma władzę nad nie wypełniającym swych ustawowych obowiązków Przewodniczącym KNF Andrzejem Jakubiakiem.

Wzory pism można wypełnić i skierować bezpośrednio do Pani Premier.

Zachęcamy do tego, bo jak uczy doświadczenie władza działa tylko wtedy, kiedy obywatele patrzą jej na ręce i domagają się swoich praw.

 

Pismo – skarga na działania KNF dotyczące Open Life: 2015 07 30_SKARGA OL

Pismo – skarga na działania KNF dotyczace TU Europa: 2015 07 30_SKARGA EU

Załącznik do skargi – artykuł z gazety prawnej z dnia 15 lipca 2015: https://drive.google.com/file/d/1lRDEZD7iEnNlgEFUdaSULdhYu5qnxoqjrHxZz-ePJf9fgidZ0a_U3GpJgz41MzYeljCIFwX-E_Cvb4Tz/view?usp=sharing

Kolejnym załącznikiem do skargi powinna być kopia pisma jakie wcześniej zostało skierowane do KNF. Wszystkie wzory tych pism są tutaj:

https://drive.google.com/folderview?id=0ByV_TBFLfTfJfm9WRVFGaldtS0ZWeHBITVBjdjY2VEZObVZGaUstN1ZNYXRkU1NKMkFPREk&usp=sharing

 

Dodaj komentarz