Drugi pozew przeciwko TUnŻ Europa został przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym!

Dobre informacje nadeszły z Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznającego pozew zbiorowy dla polis aktywnych przeciwko TUnŻ Europa. 1 lutego br. Sąd Okręgowy po analizie zgromadzonego materiału przyjął do rozpoznania skierowany przez kancelarię LWB pozew. To bardzo dobra wiadomość w naszej walce z ubezpieczeniami grupowymi. TUnŻ EUROPA oferowało skomplikowane, oparte na nieczytelnych warunkach ubezpieczenia w których wysokie koszty związane z pobieranymi opłatami dochodzącymi do 25% składki, czyniły polisy skrajnie niekorzystnymi a niejasne zasady wyceny wartości jednostek przynosiły straty na rachunkach ubezpieczonych.
Tym razem pozew dotyczy osób które przystąpiły do ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z UFK, w których ubezpieczającymi byli m.in.: Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k. i kontynuują opłacanie składek. Do pozwu można nadal przystępować. Osoby zainteresowane przystąpieniem do postępowania, informacje o pozwie znajdą na stronie internetowej kancelarii LWB.
Pozew dotyczy takich polis jak: Libra I,II i III, Pareto i i II, Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość, Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie, Stabilny Plan Oszczędnościowy, Pareto Millenium.
W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że spełnione zostały wszystkie przesłanki materialnoprawne i procesowe do rozpoznania niniejszej sprawy w trybie postępowania grupowego.
Na postanowienie Sądu pozwanemu TUnŻ EUROPA służy zażalenie. Prawomocnego postanowienia i skierowania sprawy na wokandę można spodziewać się w połowie roku.

W sprawie polis grupowych TUnŻ Europa, prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu.