Generali Życie TU SA – „Jaka piękna katastrofa”

Dowolność w oferowaniu niekorzystnych dla konsumentów produktów finansowych oraz brak właściwego nadzoru poprzedniego kierownictwa KNF i UOKiK, doprowadził do wypaczenia rynku i sprzeniewierzenia się wielu firm ubezpieczeniowych celom do jakich zostały powołane. Wyrok ws. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest tego najlepszym przykładem. Czy po wyroku, ubezpieczyciel powinien zniknąć z Polskiego rynku?

Pobierz link i oglądaj Wiadomości TVP. https://wiadomosci.tvp.pl/30577775/polisolokaty-osadzone