Pozew zbiorowy

Kolejny pozew przeciw AXA przyjęty do rozpoznania

Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął w I instancji pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o zapłatę. W pozwie jest 238 konsumentów, łączna wartość roszczeń to 6.515.078,49 zł. Kolejnych kilkadziesiąt osób oczekuje na dołączenie do pozwu. Reprezentantem grupy jest pani Longina Kaczmarek  – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie.

To jest już piąty pozew zbiorowy w sprawie polisolokat, przyjęty do rozpoznania przez Sąd w Warszawie. Pozew dotyczy zwrotu przez Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłaty likwidacyjnej pobranej z rachunków konsumentów. Opłata likwidacyjna sięgała rzędu 100% oszczędności konsumentów zgromadzonych w pierwszych latach oszczędzania w ramach następujących produktów:

  • Plan Inwestycyjny AXA
  • Plan inwestycyjny AXA Premia
  • Plan Inwestycyjny AXA Profit
  • Plan Inwestycyjny Regularian
  • Plan Inwestycyjny Systematicus
  • Plan Inwestycyjny AXA Plus
  • Plan Inwestycyjny VIP
  • Plan Inwestycyjny Profit Sieć Sprzedaży Expander sp. z o.o.

Zainteresowani mogą dołączyć do pozwu na stronie www.lwb.com.pl