Komunikat prasowy. Wniosek o przeprowadzenie kontroli budżetowej w UKNF

Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” kieruje wniosek do NIK i CBA o przeprowadzenie w ramach kontroli budżetowej, kontroli wszystkich umów zawartych z pracownikami UKNF w 2017 roku.  –Wskazujemy ponad 40 umów podpisanych z dyrektorem i naczelnikiem urzędu na kwoty ponad 14 i 16 tyś.  Od kontrolerów oczekujemy wyjaśnienia celowości  i okoliczności podpisania umów „Nabywania autorskich praw majątkowych”. Można odnieść wrażenie, że niektórzy pracownicy urzędu zamienili się w twórców  pobierając w ten sposób dodatkowe wynagrodzenie. Oczekujemy wyjaśnienia powodów dla których odstąpiono od zakupu jednorazowych licencji na potrzeby np. prezentacji oraz przedstawienia planów wykorzystania dzieł do których prawa autorskie nabyto, mówi Piotr Sułek.

Zweryfikowanych zostało kilkadziesiąt umów, tymczasem rejestr zawiera 781 pozycji. UKNF zafundował pracownikom m.in. kurs narciarski za ponad 100 tyś złotych. Na lekcje języka angielskiego dla przewodniczącego Marka Chrzanowskiego przeznaczono ponad 18 tyś. –Nie kwestionujemy co do zasady wydatków podnoszących kwalifikacje pracowników. Jednak w tym przypadku prezes Chrzanowski zorganizował kurs dla siebie co sprawia wrażenie, że wykorzystuje stanowisko i czerpie pieniądze z budżetu państwa, dokształcając się na koszt podatnika, mówi Sułek.

Stowarzyszenie apeluje do NIK o rozszerzenie kontroli budżetowej o wszystkie umowy zawarte z pracownikami UKNF.  Wydatki oraz usługi zamawiane przez UKNF wskazują na konieczność ograniczenia budżetu tej instytucji.

Stowarzyszenie wystąpiło też do Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie w wykonywaniu funkcji, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Marka Chrzanowskiego, do czasu publikacji wystąpienia pokontrolnego NIK.

link do rejestru umów

https://drive.google.com/file/d/1gqDV9iFGyfwPPEhmkS5jRQ2vKCD8kRQq/view