List do Przewodniczącego KNF

Na nasz protest pod KNF szef Komisji odpowiedział wysyłając nam paczkę papierów dowodzących jak bardzo KNF stara się dbać o interesy ubezpieczonych. Przekaz sprowadzał się do tego, że a) KNF się stara, ale niewiele może, b) jest zobowiązany tylko do dbania o stabilność systemu finansowego, a nie interesy indywidualnych ubezpieczonych (mówiąc prościej – ma bdać by firmy ubezpieczeniowe miały dużo pieniędzy, nawet jeśli miałyby je bezprawnie zabierać ubezpieczonym.

Poniżej list jaki wysłaliśmy w odpowiedzi do Przewodniczącego KNF. Nigdy nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi.

Do KNF 26-09-2014 żądanie odpowiedzi