MANIFESTACJA. Przyłącz się ! Pokażmy determinację i wywalczmy wspólnie nasze pieniądze!

Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez instytucje finansowe „Przywiązani do Polisy” zaprasza na demonstrację „STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU”.
Demonstracja odbędzie się 25 kwietnia 2015 roku o godz. 13:00 na Placu Powstańców Warszawy, w Warszawie.

Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy przyłącza się do manifestacji orgaznizowanej przez Ruch Obywatelski „Stop Bankowemu Bezprawiu”. Wspólnie z innymi organizacjami i środowiskami zaangażowanymi w walkę na rzecz poszkodowanych przez instytucje finansowe chcemy pokazać naszą determinację i zmusić instytucje państwowe do wypełniania swoich obowiązków. Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zostali „wrobieni” w toksyczne polislokaty z UFK. Zmuśmy instytucje państwowe do wykonywania swoich obowiązków i odzyskajmy pieniądze!!!

Więcej o manifestacji na stronie : www.bankowebezprawie.pl

Więcej informacji na temat toksycznych polisolokat z ufk na stronie: www.przywiazanidopolisy.pl