Łatwo dołączyć do pozwu zbiorowego

Szczegółowe informacje o pozwach i zasadach przyłączenia się do pozwów zbiorowych znajdziecie na stronie https://lwb.com.pl/polisolokaty/ w zakładkach z nazwami poszczególnych ubezpieczycieli.

Kancelaria LWB jako pierwsza i na razie jedyna w Polsce złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 9 pozwów zbiorowych.

4 pozwy zbiorowe zostały złożone przeciwko ubezpieczycielom: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, o zwrot (zapłatę) pobranych tzw. opłat likwidacyjnych. Jeden pozew zbiorowy został złożony przeciwko SKANDIA o ustalenie, że klauzule dotyczące pobierania tzw. opłat likwidacyjnych nie wiążą klientów. W przypadku AXA podnoszony jest również zarzut nieważności umów z uwagi na wysokość ubezpieczenia na wypadek śmierci wynoszącą tylko 100,- złotych. Wszystkie pozwy dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawartych przez członków grup bezpośrednio z ww. ubezpieczycielami.

Do sądu trafiły także pozwy zbiorowe przeciwko EUROPA oraz OPEN LIFE. Ze względu na wyjątkowo oszukańczy charakter tych „polisolokat” pozwy dotyczą unieważnienia umów w całości.

Kolejne przygotowywane pozwy zbiorowe dotyczą osób, które kontynuują umowy z AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON i nie rezygnują z ubezpieczenia z uwagi na obawę, że ww. ubezpieczyciele zabiorą im całość lub znaczną część zgromadzonych oszczędności. Będą to pozwy o ustalenie, że klauzule dotyczące tzw. opłat likwidacyjnych nie wiążą klientów. W przypadku AXA podnoszony będzie również zarzut nieważności umów z uwagi na wysokość ubezpieczenia na wypadek śmierci wynoszącą tylko 100,- złotych.

Przygotowywane są też pozwy o zapłatę przeciwko AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, ALLIANZ, dotyczące konsumentów, którzy przystąpili do umów ubezpieczenia grupowego. Są to umowy, które zostały zawarte pomiędzy ubezpieczycielem a bankiem/doradcami finansowym. Konsumenci przystapili do tych umów w celu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, ale nie są stroną tych umów.

Do Kancelarii zgłaszają się również osoby do pozwów przeciwko COMPENSA, NORDEA. O etapie prac nad tymi pozwami będziemy informować na bieżąco.