Oszustów musisz pozwać

Niestety najskuteczniejszą drogą do odzyskanie własnych oszczędności jest dziś proces sądowy. Ubezpieczyciele dopóki nie zobaczą wyroku w konkretnej sprawie udają, że nie wiedzą o co chodzi i traktują klientów arogancko. Instytucje nadzorcze nie kwapią się by pomóc konsumentom.Jeśli wpadłeś w pułapkę „polisolokaty” nie trać nadziei. Szanse na odzyskanie oszczędności są bardzo duże. Sądy z reguły stają po stronie konsumentów i nakazują oddawanie bezprawnie pobranych opłat. Czeka Cię jednak najprawdopodobniej proces sądowy. Jeśli będziesz miał porządnego adwokata można powiedzieć, że prawie na pewno dostaniesz swoje pieniądze z powrotem.

Stowarzyszenie rekomenduje osobom poszkodowanym korzystanie z pozwów zbiorowych, mimo, że formalnie są one trudniejsze do przygotowania. Dlaczego?

•Indywidualne dochodzenie roszczeń od ogromnych firm, stosujących niedozwolone postanowienia umów i nieuczciwe praktyki wobec osób konsumentów, jest zawsze trudne. Łatwiej będzie walczyć z gigantami na rynku usług ubezpieczeniowych, gdy będzie nas więcej;
•Opłata sądowa od pozwu w postępowaniu grupowym wynosi 2% dochodzonej kwoty, natomiast w indywidualnym postępowaniu cywilnym opłata sądowa wynosi 5% dochodzonej kwoty;
•Jeśli Rzecznik Praw Konsumenta zgodzi się przystąpić do grupy, wówczas członkowie grupy zostaną w ogóle zwolnieni z opłaty sądowej;
•Koszty ponoszone w toku procesu rozkładają się po równo na wszystkich członków grupy; np. jeżeli konieczne będzie powołanie biegłego sądowego, wówczas zaliczka na wynagrodzenie dla biegłego będzie dzielona pomiędzy wszystkich uczestników grupy (co przykładowo oznacza, że przy liczbie 500 osób i przy kwocie zaliczki na wynagrodzenie biegłego w wysokości 5.000 zł, każda osoba zapłaci po 10 zł);
•Udział w postępowaniu przed sądem reprezentanta grupy, który działa w imieniu i na rzecz wszystkich członków grupy, zwalnia poszczególne osoby wchodzące w skład grupy z obowiązku obecności w sądzie i pozwala im zaoszczędzić czas jak i uniknąć zbędnego stresu związanego z obecnością w sądzie;
•Pełna i profesjonalna obsługa prawna, na którą wielu spośród członków grupy nie mogłoby sobie pozwolić w indywidualnym postępowaniu.