Przełomowy wyrok!

„Generali” przegrywa proces zbiorowy o polisolokaty. 165 osób odzyska 2,5mln PLN +odsetki. Przełomowy wyrok!
Warto było poczekać. A swoją drogą, piękny to prezent dla ubezpieczycieli w drugim dniu Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Czy kolejna fala pozwów zaleje polskie sądy? W kolejce jeszcze kilka milionów ludzi.

Wyrok, który zapadł 10 maja w Sądzie Okręgowym w Warszawie, niemal w 100 proc. przyznał rację poszkodowanym klientom, którzy stracili pieniądze, wycofując je z polis. Jak powiedział sędzia w ustnym uzasadnieniu „opłaty za wykup”, jak nazywały się opłaty likwidacyjne w przypadku Generali, to klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem ochrony konsumentów. Jego zdaniem, tak skrajnie wysokie opłaty były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumentów.

Pozew zbiorowy przeciwko Generali złożono niemal równo 3 lata temu – dokładnie 8 maja 2014 roku. Początkowo do pozwu przystąpiło 28 osób. Co ważne, osoby, które zgłosiły się do pozwu, nie musiały wnosić kosztów sądowych, gdyż reprezentantem grupy został Michał Wałachowski – powiatowy rzecznik konsumentów w powiecie pruszkowskim, którego reprezentowała przed sądem kancelaria LWB.

więcej o wyroku na: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/generali-polisolokaty-polisy-z-ufk-pozew-zbiorowy-wyrok/qm8xbs