Niewiarygodnie oszukańcze polisy – piszemy do prokuratury!

Zdaniem Stowarzyszenia zachodzi podejrzenie, że oszustw dokonywano w zorganizowanej grupie przestępczej.

Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy skierowało do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa dotyczącego mienia o wielkiej wartości przez członków zarządu  TUnŻ Europa S.A.

Mechanizm  oszustwa jest szczegółowo opisany w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt:  III C 1453/13 z dnia z 2015-03-27, a sprawa dotyczy umowy produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń  Na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowa analiza produktu ubezpieczeniowego jaką sąd przeprowadził w trakcie wieloletniego postępowania wskazuje na to, że Ubezpieczyciel, tak skonstruował umowę, by na niej zawsze zarobić kosztem ubezpieczonego, starannie ukrył mechanizmy godzące w interesy ubezpieczonego i w podstępny sposób doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.

Pieniądze jakie miały być inwestowane w imieniu klienta, trafiały do funduszy inwestycyjnych nie notowanych na rynku, a wartość jednostek uczestnictwa w tych funduszach była obliczana w sposób nieznany ani ubezpieczonemu, ani pośrednikowi sprzedającemu „polisę”. Mechanizm ustalania wartości nie był też opisany w umowie ubezpieczeniowej. O sposobie liczenia wartości jednostek uczestnictwa wiadomo tylko tyle, że w czasie kiedy rosły notowania akcji na rynkach finansowych, a nawet indeks, mający służyć do wyliczenia wartości jednostek, same jednostki w niewytłumaczalny sposób traciły na wartości.

W uzasadnieniu podanym przez Sąd Okręgowy mamy kategoryczną ocenę, że analizowany produkt ubezpieczeniowy został tak skonstruowany, by oszukać klienta: za pomocą błędnych informacji doprowadzić do bezprawnego pozbawienia go majątku znacznej wartości pod pozorem zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Dodatkowo, zdaniem Stowarzyszenia, wymaga zbadania czy nie występuje tu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Tak Towarzystwo, jak i firmy współdziałające z nim w procesie bezprawnego pozbawiania Ubezpieczonych ich majątków, są przedsiębiorstwami o wysokim stopniu organizacji, podległymi scentralizowanym strukturom zarządczym. Nie ma tu mowy o działaniu przypadkowym, niezamierzonym. Mamy jednocześnie do czynienia z wieloletnią działalnością zorganizowaną w celu czerpania zysków z masowego oferowania klientom produktów określonych przez Sąd Okręgowy jako „w niewiarygodnym stopniu oszukańcze”. Należy więc ustalić kto kierował tym procederem i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.

Wcześniejsze próby zainteresowania patologiami w działaniu Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie Europa S.A. były ignorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tymczasem to Komisja udzieliła zgody Towarzystwu na lokowanie oszczędności klientów w dziwne fundusze i nadzorowała ten proces. Jednocześnie kategorycznie odmawiała udzielenia informacji o powodach i warunkach udzielenia takiej zgody. Co więcej, mimo setek wniosków jakie wpłynęły do niej w tej sprawie, nie informowała o wynikach prowadzonych kontroli i nie wprowadziła w Towarzystwie zarządu komisarycznego.

Pełna treść wyroku z uzasadnieniem:

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

A tu tekst na ten temat z Onetu: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/polisolokaty-tunz-europa-w-prokuraturze/bb08sf