Bezpłatna pomoc dla poszkodowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe

4 lipca ruszyła druga edycja kampania społecznej skierowana do Polaków posiadających oszukańcze fundusze i polisolokaty. Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” w ramach akcji uruchomi m.in. ogólnopolską linię telefoniczną za pośrednictwem której poszkodowani mogą otrzymać bezpłatne informacje, w jaki sposób wyplątać się z toksycznych produktów finansowych.

Rezultatem kampanii ma być dotarcie do szerokiej opinii publicznej z informacją o problemie i o możliwościach jego rozwiązania.

Konkretna pomoc – bezpłatna informacja telefoniczna
Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” zorganizowało dyżury prawników i ekspertów, którzy udzielają bezpłatnych porad dotyczących tego, jak wyplątać się z niekorzystnej umowy i odzyskać utracone pieniądze. Kampanię informacyjną podzielono czasowo i terytorialnie na etapy. W każdym miesiącu działania obejmą jedno lub dwa województwa. Konsultacje dla Warszawy i województwa mazowieckiego trwały ponad półtora miesiąca od marca do maja.

W lipcu rozpoczynamy kolejną edycję kampanii. Konsultacje dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego udzielane są od 4 lipca do 15 września od 11:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku.

Numery konsultacji telefonicznej:

665 854 410,

665 854 730,

721 565 623,

665 851 314

 

– Mamy nadzieję, że świadome społeczeństwo będzie wpływać na instytucje państwowe i w ten sposób uruchomione zostanie dodatkowe wsparcie dla osób, które zostały złapane w pułapkę polis z funduszem inwestycyjnym – mówi Jacek Łęski prezes Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy”.

– Nacisk mediów oraz opinii publicznej powinien zwrócić uwagę władz Rzeczypospolitej, które mają obowiązek stanąć po stronie obywateli i wprowadzić w Polsce rozwiązania systemowe stosowane w krajach Unii Europejskiej, eliminujące bezprawne praktyki towarzystw ubezpieczeniowych.

Funduszowo-polisowy przekręt stulecia
Miliony Polaków kupiło różnego rodzaju polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty. Miały one służyć pomnażaniu oszczędności. Tymczasem zarabiają na nich jedynie towarzystwa ubezpieczeniowe. W ekstremalnych przypadkach „polisolokaty” tracą nawet do 50% wartości w pierwszym roku oszczędzania. W perspektywie kilku lat straty te mogą przekroczyć nawet 80%! Kiedy ludzie orientują się, że wpadli w finansową pułapkę i chcą wyplątać się z toksycznego produktu, ubezpieczyciele stosują nawet 100 % „opłatę likwidacyjną” bezprawnie zabierając oszczędności klientów. Organy państwowe z Komisją Nadzoru Finansowego na czele przez ostatnie lata pozostawiły ludzi samych z problemem, prowadziły działania pozorowane, a tworzone akty prawne nie usunęły skutecznie skutków oszukańczego procederu.

Sądy na szczęście po stronie klientów
Niestety najskuteczniejszą drogą do odzyskania własnych oszczędności jest dziś proces sądowy. Polskie sądy wielokrotnie orzekały, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w umowach niedozwolone zapisy. Wielokrotnie stwierdzały, że sprzedaż tzw. polisolokat była nierzetelna, a klientów nie informowano wyczerpująco o ryzyku związanym z kupowanymi „polisami”.

– Dopóki ubezpieczyciele nie zobaczą wyroku, udają, że nie wiedzą o co chodzi i traktują klientów arogancko. Szanse na odzyskanie oszczędności są tymczasem bardzo duże – mówi prawnik Anna Lengiewicz. – Sądy z reguły stają po stronie konsumentów i nakazują oddanie bezprawnie pobranych opłat. Wielu poszkodowanych czeka jednak proces sądowy.

Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” jest organizacją samofinansującą się, nie jest związane z żadną partią polityczną. Zarząd i członkowie stowarzyszenia są zwolennikami gospodarki wolnorynkowej, ale stanowczo sprzeciwiają się działaniom instytucji finansowych łamiących prawo i wykorzystujących swą pozycję, by bezprawnie pozbawiać ludzi pieniędzy. Stowarzyszenie zaprasza do kontaktu i współpracy poszkodowanych oraz sympatyków tego obywatelskiego przedsięwzięcia.
Wszystkie informacje dotyczące działalności znajdują się na stronie www.przywiazanidopolisy.pl oraz na profilu Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy” na Facebooku.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod mail przywiazanidopolisy@gmail.com lub bezpłatna informacja telefoniczna: 665 854 410, 665 854 730, 721 565 623, 665 851 314