Rzecznicy – nasi sprzymierzeńcy

W walce z nieuczciwymi ubezpieczycielami nie jesteśmy na szczęście osamotnieni. wspierają nas miejscy Rzecznicy Konsumentów i Rzecznik Ubezpieczonych

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON TU na Życie S.A. oraz przeciwko TU EUROPA S.A.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A.

Pan Michał Wałachowski – – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko Generali Życie T.U. S.A.

Pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych wsparła stanowisko konsumentów i złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie istotny pogląd w obydwu sprawach przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. oraz w sprawie przeciwko AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W ocenie Pani Rzecznik postanowienia ogólnych warunków umów stosowane przez powyższych ubezpieczycieli pozbawiające konsumentów możliwości odzyskania swoich oszczędności – są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumentów i tym samym stanowią niedozwolone postanowienia umowne.