Pozew zbiorowy

Sąd oddala zażalenie Skandii – otwarta droga do odzyskania pieniędzy!

 

24 lutego 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy

przeciwko Skandia Życie TU S.A. dotyczący polis aktywnych będzie rozpoznawany w postępowaniu

grupowym. Do pozwu mogą dołączać osoby, które zawarły ze Skandią umowy ubezpieczenia na

życie z UFK i ich nie rozwiązały, a które domagają się ustalenia przez sąd, że w przypadku ich

wcześniejszego rozwiązania Skandia będzie zobowiązana do wypłaty całości środków

zgromadzonych na rachunku polisy.

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej – Skandia na postanowienie Sądu Okręgowego

w Warszawie z 13 października 2015 roku o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew

zbiorowy.

Powodem w sprawie – reprezentantem grupy konsumentów – jest Miejski Rzecznik Konsumentów

w Urzędzie Miasta Szczecin Pani Longina Kaczmarek, zastępowana przed sądem przez radców

prawnych z kancelarii Lengiewicz, Wrońska, Berezowska i Wspólnicy (LWB). Pozew dotyczy

następujących produktów ubezpieczeniowych Skandii:

 Multiporfel Horyzont

 Multiportfel Spektrum

 Multiportfek Spektrum Plus

 Multiportfek Misiek

 Multiportfek Misiek Plus

 Multiportfel Dom

 Multiportfel Dom Plus

 MultiPortfel Złoty Wiek

 Multiportfel Złoty Wiek VIP

 Mulltiportfel Dobry Plan

 Przyszłość z Kapitałem

 Spektrum Możliwości

 Spektrum Future

 Spektrum Comfort