W sądach ubezpieczyciele mają przechlapane!

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają pieniądze z odsetkami oraz kosztami procesu!
W sądzie dla Warszawy-Mokotowa ogłoszono 5 października osiem wyroków natomiast w jednym przypadku wyznaczono inny termin publikacji.
Przedstawiciel Stowarzyszenia był obecny i wysłuchał uzasadnienia pięciu z ośmiu wyroków. Pozwy dotyczyły TUnŻ Aegon (4) i TU Generali (1). Sąd we wszystkich przypadkach zasądził zwrot pobranych opłat likwidacyjnych z odsetkami.
I kolejna bardzo dobra wiadomość: wszystkie dzisiejsze wyroki dotyczyły pozwów składanych w tym roku!
Sędziowie orzekający w mokotowskim sądzie mają duże doświadczenie i bardzo sprawnie radzą sobie z problematyką polis z UFK. Zachęcamy do składania pozwów w mokotowskim sądzie właściwym dla większości siedzib TUnŻ operujących w Polsce.

Osobna sprawa, to co się będzie działo w sądach jeśli spraw będzie więcej. Już dziś połowa spraw na wokandzie to sprawy związane z polisolokatami. Ciekawe co będzie jak osiągniemy próg 75-80%? Może wtedy wreszcie ktoś z polityków pójdzie po rozum do głowy i rozwiąże problem systemowo. A może właśnie chodzi o paraliż sądów? Może towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na to, że część z nas odpuści?

Sytuacja w sądach rzuca też światło na trwające podobno prace w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, która rzekomo chce by ugody, które wymusił na ubezpieczycielach UOKiK objęły nie tylko ostatnio oferowane „produkty”, ale także wszystkie starsze. Być może ubezpieczyciele czują już na plecach bat sądów i szukają wyjścia z sytuacji.

Warto przy tym przypomnieć, że w ramach ugód wymuszonych przez UOKiK ubezpieczyciele obniżają opłaty likwidacyjne, ale i tak w wielu przypadkach pozostają one na dość wysokim poziomie sięgającym KILKUDZIESIĘCIU procent wartości zgromadzonych oszczędności. Na konfiskatę takiej kwoty nie zgodzi się dziś żaden sąd.