Ważna informacja dotycząca pozwów zbiorowych przeciwko TU Skandia.

Pozew o ustalenie

Do pozwu o ustalenie, mogą dołączać osoby wyłącznie z aktywnymi polisami (w formie składkowej, bezskładkowej lub w okresie zawieszenia).

Postępowanie przed sądem ma na celu ustalenie, że zapisy w umowie dotyczące opłaty likwidacyjnej nie są ważne. Jeśli sąd to przyzna, to (po uprawomocnieniu się wyroku), możliwe będzie rozwiązanie umowy bez pobierania przez TU Skandia opłaty likwidacyjnej. W przypadku naszej wygranej, TU Skandia z wypłacać będzie kwotę wg. wartości polisy na dzień rozwiązania umowy.  

Postępowanie nadal znajduje się w fazie formalnej. 24 lutego br. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie TU Skandia na rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Oznacza to, że pozew został prawomocnie przyjęty do rozpoznania.

Teraz czekamy na publiczne ogłoszenie przez sąd informacji o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia w tej sprawie powinny zostać zamieszczone przez sąd w wybranych tytułach gazet o ogólnopolskim zasięgu. Czekamy też na ustalenie ostatecznego składu grupy wchodzącej do postępowania. W kolejnym kroku sąd przystąpi do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Podsumowując: W tej chwili oczekujemy na postanowienie Sądu wskazujące terminy ogłoszenia publicznego i zamknięcia grupy. Termin ten zależny jest wyłącznie od decyzji Sądu, powinien on mieć miejsce w najbliższych miesiącach. W pozwie uczestniczą teraz 74 osoby, kolejne 80 osób oczekuje na dołączenie. 

Pozew o zapłatę

Postępowanie o zapłatę dotyczy osób, których polisy zostały już zamknięte, bądź które zamierzają je zamknąćW tym postępowaniu walczymy o zwrot przez TU Skandia bezprawnie pobranej opłaty likwidacyjnej wraz z odsetkami.

Podobnie jak w przypadku pozwu o ustalenie, pozew o zapłatę znajduje się w fazie formalnej procesu. Ostatnia rozprawa miała miejsce 16 grudnia 2015 roku i dotyczyła rozszerzenia roszczenia, w celu zabezpieczenia przed ewentualnym odrzuceniem przez Sąd pozwu.

W tym postępowaniu Sąd nie wydał jeszcze postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Na chwilę obecną w pozwie uczestniczy 280 osób, a kolejne 100 osób czeka na  dołączenie.