Wyrok w procesie Generali 10 maja

Wreszcie zakończył się proces zbiorowy przeciwko Generali Życie TU S.A. Wyrok poznamy 10 maja.
19 kwietnia 2017 odbyła się ostania merytoryczna rozprawa w pozwie zbiorowym przeciwko Generali Życie TU S.A. Pełnomocnicy poszkodowanych, reprezentowani przez kancelarię LWB oraz prawnicy pozwanego ubezpieczyciela wygłaszali mowy końcowe. Sąd zamknął przewód sądowy oraz wyznaczył datę ogłoszenie wyroku w pozwie zbiorowym na 10 maja 2017 r. o godz. 15.15 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 124 (nr sali może ulec zmianie).

Proces trwał od 8 maja 2014 r.

Michał Wałachowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko Generali  na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

8 maja 2014 r. Kancelaria LWB reprezentująca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko Generali, żądając zwrotu kwot pobranych od członków grupy jako opłata za wykup.  Pozwem objęte zostały polisy:

 

  • Generali Beneficio
  • Generali OmniProfit
  • OVB Future Invest
  • Mój Plan Finansowy

W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie co do składu grupy w postępowaniu. Sąd orzekł, że w skład grupy reprezentowanej przez kancelarię LWB, wchodzą wszystkie osoby, które przystąpiły do pozwu grupowego i że są one uprawnione do występowania z roszczeniami o zapłatę w ramach postępowania grupowego przeciwko Generali. Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów Generali zgłoszonych wobec poszczególnych członków grupy i nie wyłączył żądnej osoby z grupy.